POLITYKA WPŁYWU NA ŚRODOWISKO I SPOŁECZEŃSTWO

Pracownicy ALBOND dbają o ochronę środowiska i surowców naturalnych w trosce o przyszłość.


W tym celu,

• nasza firma przestrzega prawa w zakresie ochrony środowiska z uwzględnieniem standardów międzynarodowych.
• energię i źródła naturalne wykorzystujemy efektywnie.
• odpady są minimalizowane w miejscu ich powstawania, odzyskiwane lub poddawane efektywnemu recyklingowi.
• przeprowadzamy systematyczne szkolenia pracowników w zakresie ochrony środowiska.
• dbamy o redukcję zanieczyszczeń w wyrobach i procesach mając świadomość ich wpływu na środowisko.
• współpracujemy z dostawcami i zewnętrznymi organizacjami w zakresie rozwoju wyrobów przyjaznych środowisku.
• regularnie pracujemy nad poprawą systemu zarządzania jakością środowiskową.
• uczestniczymy w działaniach poprawy świadomości naszego społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska.

Nasza firma chce być przykładem dla innych w zakresie ochrony środowiska.
Top